Asbest op je dak? Tijd voor actie!

19-06-2018    09:19   |    Goedemorgen

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn opgeruimd. Een flinke uitdaging: ons land telt namelijk nog ruim 100 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak. Driekwart daarvan ligt bij agrarische bedrijven, dus ook in de tuinbouw. Daarom is het tijd voor actie; u bent namelijk zélf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbest.

Verwijdering van asbest is in Nederland aan strenge regels gebonden. Dit om verspreiding van asbest naar de mens en zijn omgeving te voorkomen. Alleen erkende bedrijven mogen de asbestsaneringen uitvoeren. De verplichte asbestsanering is voor veel eigenaren van asbestdaken een vervelende en beladen zaak. Er kunnen hoge kosten mee gepaard gaan en tegelijkertijd wil iedereen zo snel mogelijk van asbest af. Een overweging is om het nieuwe dak duurzaam te maken, bijvoorbeeld met  zonnepanelen.

Asbestinventarisatie
Voordat de asbesthoudende dakbedekking, zoals golfplaten, van het gebouw wordt gehaald, moet een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Bij zo’n inventarisatie wordt het hele gebouw onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Ook de hoeveelheid asbest wordt in kaart gebracht. 

De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Asbest
Asbest is een natuurlijk product. Het is een verzamelnaam voor mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Die zijn zo fijn dat ze niet met het blote oog zijn waar te nemen. In de jaren dertig werd al gewezen op de gezondheidsrisico’s van asbest. Het inademen van de vezels kan asbestkanker veroorzaken. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Kansen in Canada

Innovatie tuinbouwondernemers die meer willen weten over de ontwikkeling van de Canadese iHort HUB, zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op...