Blog: Stel 2020 is een Jubeljaar

21-09-2020    08:54   |    Hans Ligtenberg

Een weblog van Hans Ligtenberg. Hij is oud-docent Groene bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Delft en als vrijwilliger actief bij PUM. Deze weblog schreef hij exclusief voor Goedemorgen.

In de tijd van Corona, komende verkiezingen in de VS, de Algemene beschouwingen en de Tour de France permanent in beeld en geluid, is het lastig na te denken over hoe het nu met Nederland verder moet.  Alle cijfers, verwachtingen en begrotingen van Prinsjesdag kunnen misschien over 4 weken weer geheel anders zijn. Regeren is vooruitzien, maar dat valt niet mee! Corona zit ons goed dwars!

Een paar flarden politiek die de laatste dagen op ons afkwamen:

  • een sterkere overheid (minder marktwerking?)
  • minder afhankelijk worden van de VS, China en Rusland
  • minder afhankelijkheid van de wereldhandel, belangrijke zaken weer zelf produceren (beetje eigen land eerst, terwijl we een exportland zijn)
  • veel aandacht en geld voor HET vaccin (en de rest van de wereld?)
  • monoculturen zorgen voor ziektedruk bij mens, plant en dier (efficiënt, groot, groter, grootst is niet altijd effectief)
  • sanering in het agrarisch domein, boze boeren (minder, minder?)
  • veel lof en waardering voor de collectieve sector (en daar bleef het bij)
  • immigratiestromen over de hele wereld ( tja…..je moet het ook halen waar het zit!)
  • weinig aandacht voor klimaatverandering, droogte, voedselschaarste, minder ontwikkelingshulp, meer geld voor defensie, meer belastingvoordeel voor de bedrijven
  • volgens de Wereldbank duurt het nog zeker 5 jaar voor herstel van de wereldmarkt (herstel van de oude economie)


Alles vaak gericht op herstel van de traditionele waarden, de oude economie en meer van het zelfde.
Maar nadenkend op het herstel van traditionele waarden moest ik denken aan het Jubeljaar. Een oudtestamentisch gegeven, over traditionele waarden gesproken. Het Jubeljaar vond 1x in de 50 jaar plaats (zeven x zeven sabbatsjaren + 1jaar). Dat was het jaar van de teruggave van land aan de oorspronkelijke eigenaar en de vrijheid voor lijfeigenen. Dit alles gebaseerd op het doel om blijvende veranderingen, blijvende scheefgroei te voorkomen. Om de 50 jaar een kans om opnieuw te beginnen. Nu snap ik best dat het onmogelijk is om in onze samenleving alle eigendomsrechten na 50 jaar weer aan iemand terug te geven en lijfeigenen hebben we ook niet meer (wel flexkrachten en zzp-ers). Maar als we kijken naar de steeds groter wordende kloof tussen armen rijk (wereldwijd) is het wellicht toch eens tijd om over een eerlijke verdeling na te denken. Tijdens het Jubeljaar werd er ook niet gezaaid en geoogst, men moest leven van de winst van de vorige jaren (even geen economische groei, maar tijd voor bezinning). Stel 2020 is een Jubeljaar, na corona zou het wellicht ook een kans bieden om al die blijvende en steeds groter wordende verschillen in rijkdom eens iets te reduceren. Meer eerlijk delen, meer waardering, eerlijk belasting betalen, aandacht voor de zwakken in onze samenleving en daarbuiten. Het klinkt misschien wat (politiek) sentimenteel maar iets meer “mildheid en genade” in de volle breedte zou ons allemaal goed doen! Echte traditionele waarden?Reacties (1)

Eric Brouwer at 21.09.2020

In het oude testament waren er armen (bedelaars) en rijken. En die zijn er na duizenden jaren anno 2020 nog steeds dus een Jubeljaar werkt blijkbaar ook niet ondanks al die Jubeljaren die zijn geweest. Wel mooi idee.....

Reageer op dit bericht

Meer nieuws