Breed onderzoek naar effect hogere Hortiscatter

12-05-2021    10:30   |    Kas als Energiebron

Enkele jaren geleden zijn er verschillende onderzoeken gedaan met kasdekmaterialen die zorgen dat het licht dat door het kasdek komt meer wordt verstrooid, dus meer diffuus wordt gemaakt. In die onderzoeken werden kassen over het algemeen opnieuw gedekt met glas dat meer diffuus was, zodat het effect van een hogere lichtspreiding (hogere Hortiscatter) bij een gelijke lichtintensiteit op de lichtverdeling in het gewas, de temperatuur van de kop van het gewas, de fotosynthese in verschillende bladlagen en de productie kon worden onderzocht.

Echter, dit type onderzoek, waarbij een onderzoekskas de experimentele eenheid is, kost veel ruimte en arbeid en is daarmee duur. In deze onderzoeken is alleen gewerkt met Hortiscatter waardes tot ca. 50%, omdat materialen met een hogere waarde niet beschikbaar waren. Modelberekeningen geven echter wel aan dat een bredere lichtverstrooiing (hogere Hortiscatter) ervoor zou kunnen zorgen dat de efficiëntie van licht voor groei en productie verder toeneemt. Materialen met een hoge Hortiscatter kunnen daarmee bijdragen aan een betere lichtbenutting door het gewas en daarmee aan het beperkten van de hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor belichting. Hortiscatter is de nieuwe benaming van wat eerder Haze werd genoemd. Het geeft beter de mate van verspreiding van het licht weer dan Haze. Hiervoor is ook een meetprotocol gemaakt en opgenomen in de NEN normen (NEN 2675).

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws