'Creativiteit en samenwerking gevraagd'

18-09-2019    10:57   |    Glastuinbouw Waterproof

Door de klimaatverandering krijgt ons land vaker te maken met twee weersextremen: langdurige droge (en warme) perioden en frequentere hoosbuien. Beide vormen een grote uitdaging voor waterschappen, drinkwatermaatschappijen en de glastuinbouw.

Hoe kunnen we onze hoogwaardige watervoorziening waarborgen en houden we de voeten (en kassen) droog in tijden van extreme neerslag? In een miniserie peilt Glastuinbouw Waterproof de mening van enkele klimaatdeskundigen. In deel 2 Guus Meis (Glastuinbouw Nederland) over klimaatverandering en watermanagement.

Beleidsspecialist Water & Omgeving Guus Meis houdt zich namens Glastuinbouw Nederland met deze vraag bezig. Hij stelt vast dat zowel de beschikbaarheid van zoet water als een vlotte afvoer van hemelwater onder steeds grotere druk komt te staan. “Dat heeft iedereen de afgelopen jaren echt kunnen merken”, zegt hij. “Zeker in de glastuinbouw, waar de waterbassins vorig jaar lange tijd leeg stonden. Ook deze zomer was er sprake van extreme hitte en langdurige droogte. De waterschappen moesten alle zeilen bijzetten om de waterstand en de waterkwaliteit enigszins op peil te houden. Het Hoogheemraadschap Delfland is daar vorig jaar in geslaagd door maximaal water in te laten vanuit het Brielse Meer. Die reserve is ook van belang voor de drinkwatervoorziening en het is duidelijk dat, als er niets verandert, er in de toekomst nog meer aanspraak zal worden gemaakt op deze watervoorziening.”

Ontheffingen eindig
In het Beleidskader goed gietwater wordt aangegeven dat er op termijn alternatieve vormen van gietwatervoorziening moeten komen. Veel tuinbouwbedrijven bereiden nu gietwater uit grondwater via omgekeerde osmose of gebruiken oppervlaktewater en zijn daar in de zomerperiode in hoge mate afhankelijk van. Zijn er voldoende alternatieve bronnen en zijn die op tijd beschikbaar? Meis: “Daar wordt uiteraard hard aan gewerkt, zowel beleidsmatig als met concrete projecten en pilots. Waterschappen creëren meer bergingscapaciteit en verkennen de mogelijkheden om minder zoet water uit te malen, zodat de aanvoer van oppervlaktewater toereikend blijft in droge perioden. Gezamenlijk onderzoeken we de mogelijkheid om meer water in het gebied te houden, met name ondergronds via infiltratie naar diepere waterhoudende lagen.”

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Twitter: Jubileum

Moor Filtertechniek viert feest. Op Twitter laat het bedrijf weten dat collega Ewelina 12,5 jaar in dienst is!...