Expert van Naturalis vertelt over biodiversiteit

22-09-2020    09:26   |    Royal FloraHolland

Een goede biodiversiteit helpt om de productie van sierteeltproducten toekomstbestendig te maken. Maar wat is nu eigenlijk biodiversiteit? En hoe staat het hiermee? Koos Biesmeijer is ecoloog, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center. Hij vertelt er hier meer over op de website van Royal FloraHolland.

Voor Royal FloraHolland is biodiversiteit een belangrijk thema. Vanaf begin maart 2020 zijn wij daarom partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ook Naturalis Biodiversity Center is partner van het Deltaplan. Koos Biesmeijer neemt hieraan deel namens Naturalis. Hij geeft antwoord op vijf vragen over biodiversiteit:

Wat is biodiversiteit?
"Alle vormen van leven op aarde. Onder biodiversiteit vallen alle insecten, dieren, planten, algen, wieren, schimmels en eencellige soorten, maar ook de interacties tussen soorten tot hele ecosystemen. In Nederland komen ca. 44.000 soorten meercelligen voor en daarnaast nog vele bacteriën en andere eencelligen. De groep insecten, spinnen en aanverwanten neemt zo'n 22.000 soorten voor hun rekening. Met meer soorten in een netwerk of ecosysteem, en dus hogere biodiversiteit, is zo'n systeem vaak stabieler en robuuster dan in een monocultuur."

Waarom boeit biodiversiteit u zo?
"Vanaf mijn jonge jeugd op de Veluwe zijn natuur en biodiversiteit belangrijk voor me. Vooral planten vond ik interessant. Als bioloog klom ik in bomen in Guyana om varens en orchideeën te bestuderen en later ben ik onderzoek gaan doen aan hoe angelloze bijen in het regenwoud van Costa Rica overleven en stuifmeel en nectar weten te vinden. Met onderzoek is het altijd: hoe meer antwoorden hoe meer vragen. Dus het houdt nooit op en blijft fascineren."

Hoe staat het met de biodiversiteit in Nederland?
"Helaas gaat het in Nederland slecht met de biodiversiteit, slechter zelfs dan in andere EU landen. Grote aantallen soorten zijn vrijwel verdwenen. En er zijn steeds minder plekken waar soorten in grote aantallen en gezonde populaties voorkomen. Veel soorten worden bedreigd, er is minder natuur over en ook nog eens in mindere kwaliteit. Biodiversiteit neemt dus af. Dat is zorgwekkend, want al die verschillende soorten moeten we beschermen en hebben we zelf ook hard nodig."

Is het biodiversiteitsverlies een probleem voor de sierteeltsector?
"Voor het kweken van bloemen en planten is goede, vruchtbare grond nodig. Maar doordat er steeds minder soorten planten, dieren en insecten zijn, raakt grond snel uitgeput en hebben ziektekiemen meer kans. En dit is maar een van de vele voorbeelden. Natuurlijk zijn plagen en ziekten ook onderdeel van de biodiversiteit, dus het is niet alleen maar hosanna! De problemen zijn overigens vaak een uiting van een systeem uit balans en het vinden van die balans is best een uitdaging voor wetenschap en praktijk. Dus  samengevat, ja het is zeker een probleem, ook voor de sierteeltsector."

Hoe kunnen we helpen om de biodiversiteit te stimuleren?
"Zet de natuur in als partner. Gebruik oplossingen die de natuur zelf al biedt. Een mooi voorbeeld is Huiberts' biologische bloembollen. Dat bedrijf onderzoekt al langere tijd hoe het bollen kan kweken op een natuurvriendelijke manier. Het zou helpen als we die voorbeelden met elkaar delen. Laten zien hoe u het op een andere, duurzame manier aanpakt. Het is namelijk ook een kwestie van durf, om het op een andere manier te doen. En het kost tijd. Als sector staat u samen sterk."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws