Facelift voor Poelzone

11-10-2017    09:16   |    KAS TuinbouwCommunicatie

De Poelzone, een gebied in het Westland waarin natuur, recreatie en glastuinbouw zijn samengebracht, is afgelopen weekend officieel geopend. Wethouder Theo Duijvestijn: “De Poelzone is een uitstekend voorbeeld waarbinnen verschillende belangen met elkaar verenigd zijn en optimaal is samengewerkt. De combinatie van glastuinbouw, natuur en recreatie zorgt voor een unieke omgeving, een project om trots op te zijn.”

Na het openingswoord door wethouder Theo Duijvestijn en een groepsinterview met sprekers van Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Glaskracht en OK Plant, onthulde de wethouder samen met Adri Bom, gedeputeerde van de Provincie, het (symbolische) informatiebord van de Poelzone.

Bij de opening waren de vertegenwoordigers van provincie, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Glaskracht Westland en gemeente het unaniem eens dat de voor Nederland unieke publiek-private samenwerking een mooi en groen stuk Westland op heeft geleverd waarin natuur, recreatie en glastuinbouw zijn samengebracht.

In 2008 stond de Poelzone er minder florissant voor. De glastuinbouwbedrijven waren slecht verkaveld, slecht ontsloten en kansen op het gebied van onder meer duurzaamheid werden gemist. De afvoercapaciteit van de watergangen was onvoldoende en daarbij was de Westlandse kust afgesloten van de omgeving. De beperkte ruimte in Nederland vraagt om slimme en duurzame combinaties van wonen, werken, groen, recreatie en verkeer. De herontwikkeling van de Poelzone was daarom met uiteenlopende belangen van partijen als diverse overheden, bedrijven en omwonenden een uitdagende opgave waarbij veel partijen van elkaar afhankelijk waren voor het bereiken van succes.

Vleermuizen
Twee jaar geleden opende de Gemeente in de Poelzone de Vlotwateringbrug, in de volksmond ook wel de ‘vleermuisbrug’ genoemd. De brug is niet alleen een verbinding van A naar B, maar is samen met vleesmuisdeskundigen zo ontworpen dat vleermuizen er een zomer- en winterverblijf kunnen hebben en kraamkamers inrichten. Inmiddels zijn de eerste vleermuizen gesignaleerd in de Vlotwateringbrug in de Westlandse Poelzone. 

Bekijk hier een filmpje over De Poelzone.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Op naar Malta

Bij Olsthoorn Greenhouse Projects worden de voorbereidingen getroffen voor een te bouwen kas op Malta....