Succesvolle aanpak van illegale vermeerdering

11-09-2019    09:58   |    Goedemorgen

De de campagne tegen illegale vermeerdering van wettelijk beschermde variëteiten is dit jaar succesvol verlopen. Dat melden de pot- en perkplantenveredelaars die zich verenigd hebben in Fleuroselect.

Negen vooraanstaande pot- en perkplantenveredelaars, verenigd in Fleuroselect, gaven hun steun aan de campagne. Het werkgebied bestond uit zes landen: Nederland, België, Duitsland, Italië, Kroatië en Slovenië. Er vonden controles plaats bij willekeurig geselecteerde kwekerijen, waarbij gekeken werd of de uiteindelijke productie overeenstemde met de hoeveelheid aangeleverd stek. Net als in voorgaande jaren werkte Fleuroselect samen met de Royalty Administration International, een wereldwijd opererende specialist in kwekersrecht, licentieovereenkomsten en royalty’s.

Bewustwording voorop
Er waren zeker verschillen tussen de diverse regio’s, maar uit de campagne bleek dat gemiddeld 34% van de bezochte kwekers zich op een of andere manier aan illegale vermeerdering schuldig maakte. De betreffende kwekers moesten alsnog de verschuldigde royalty’s betalen en kregen daarbovenop een boete. De bij Fleuroselect aangesloten veredelaars wijzen erop dat het niet de bedoeling van de campagne is om individuele kwekers te viseren, maar om de hele sector duidelijk te maken dat illegale vermeerdering niet wordt getolereerd.

Fleuroselect-voorzitter Karol Pawlak: “Het is in het belang van iedereen in de keten, zowel aan de productie- als aan de distributiekant, dat er alleen planten op de markt komen waarover royalty’s zijn betaald. De eindconsument moet erop kunnen vertrouwen dat de planten die hij koopt legaal zijn geproduceerd. Kwekers die intellectueel eigendom respecteren hebben de campagne dan ook toegejuicht, aangezien die oneerlijke concurrentie tegengaat.”

Investeringen in veredeling
De Fleuroselect-veredelaars investeren tot 25% van hun winst in veredeling met als doel vernieuwingen op de markt te kunnen brengen. Dergelijke nieuwe variëteiten worden bijvoorbeeld tegen hogere retailprijzen verkocht, of zijn tegen lagere kosten te produceren. Kwekers kunnen daarmee dus een grotere marge realiseren. De licentievergoeding is een eerlijke manier om de ontwikkelingskosten te delen.

Klokkenluiders-tiplijn
Fleuroselect heeft verder aangekondigd dat er een tiplijn voor klokkenluiders in het leven is geroepen waar mensen vermeende illegale vermeerdering kunnen melden. De tiplijn staat open voor iedereen die werkzaam is in de productie en distributie van planten. Dat kan op de volgende manieren:
•    Door de speciale tiplijn te bellen: 085-0645251.
•    Door een e-mail te sturen naar tips@spam-protectfleuroselect.com .
•    Door het speciale formulier op de Fleuroselect-website in te vullen.

De tiplijn heeft al voor enige reuring in de sierteelt gezorgd, en naar verwachting gaat die nog toenemen. Alle binnenkomende tips worden zeer vertrouwelijk behandeld en komen terecht bij het secretariaat van Fleuroselect. De naam van de tipgever blijft altijd geheim. De tips worden gescreend en vervolgens doorgegeven aan Royalty Administration International, die de meldingen al dan niet verwerkt in de reeks bezoeken aan willekeurig geselecteerde kwekerijen.

Campagne 2020
Fleuroselect is van plan om de campagne in 2020 te herhalen. De campagne moet volgend jaar niet alleen de bewustwording onder kwekers vergroten, maar ook onder internationale distributeurs en retailers.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Aanmelden Spring Fair

Voor je het weet is het weer lente! Een periode waarin consumenten hun tuin weer zomerklaar willen maken. De...