Extra geld voedselproductie op Bonaire

03-05-2018    06:38   |    Koninkrijksrelaties.nl

De Nederlandse regering is bereid te investeren in de ontwikkeling van de land- en tuinbouw op Bonaire, mits sprake is van goed bestuur. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland wil de mogelijkheid onderzoeken om met expertise van Wageningen Universiteit een innovatief land- en tuinbouwbeleid te realiseren op de Caribische eilanden, zodat de inwoners zoveel mogelijk kunnen voorzien in hun eigen voedselproductie. Volgens Knops maakt steun op het gebied van innovatieve voedselproductie de eilanden minder afhankelijk van de import van goederen, draagt het bij aan de armoedebestrijding en is het onderdeel van een duurzaam ontwikkelingstraject.

Structurele inzet

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stimuleert al projecten voor het verbouwen van groenten met zilt water. Ook stimuleert het de ontwikkeling van het landbouwgebied Tras Montagna. Daarnaast is het ministerie betrokken bij een kassenproject op scholen, dat als doel heeft om de kennis over en interesse in het verbouwen van groente en fruit te vergroten.

Dit zijn volgens Knops positieve ontwikkelingen. “Er is echter een meer structurele inzet nodig als de eilanden stappen willen maken naar een zelfvoorzienende en innovatieve voedselproductie. Hiervoor is de medewerking nodig van de openbare lichamen. Bovendien is goed bestuur noodzakelijk om deze programma’s succesvol uit te kunnen voeren.”

Knops geeft aan dat LNV-minister Carola Schouten bereid is om, onder de genoemde voorwaarden, met de eilandbesturen te overleggen over de ontwikkeling van eigen land- en tuinbouwprogramma’s op de eilanden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws