Versnelling in toepassing robots

17-06-2021    10:06   |    Goedemorgen

Een breed consortium van tuinbouworganisaties en onderzoeksinstellingen is gestart met een meerjarig programma voor de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw. Het consortium werkt daarvoor samen binnen het bestaande programma RoboCrops. Deelnemers zijn FME, AVAG, TU Delft, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research en World Horti Center.

Digitalisering zal de glastuinbouw ingrijpend veranderen. Een voorbeeld daarvan is de autonome teelt: op basis van onder meer groeimodellen, big data en kunstmatige intelligentie wordt de teler dan ondersteund in teeltbeslissingen. Ook robotica speelt daarin een rol, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van teeltmaatregelen en het analyseren van het gewas. Inmiddels zijn op verschillende glastuinbouwbedrijven al dergelijke robots actief.

RoboCrops event 24 en 25 november
Een aantal jaar geleden startte het programma RoboCrops, dat als doel heeft de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw te versnellen. Daarvoor richt RoboCrops zich op matchmaking, kennisdeling en evenementen. Zo organiseert RoboCrops op 24 en 25 november in het World Horti Center een live event dat in het teken staat van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robotica. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Meerjarig programma
FME, AVAG, TU Delft, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research en World Horti Center hebben de handen ineengeslagen om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van robotica. Zo zal het consortium zich richten op de ontwikkeling van robotica in de autonome kas. Het betreft een meerjarige samenwerking die valt onder het programma RoboCrops.

Een belangrijke drijfveer voor robotisering in de glastuinbouw is dat groene kennis steeds schaarser is bij telers en werknemers. Robots maken het mogelijk hogere en meer uniforme producties te realiseren, onder meer doordat meer en betere data over de teelt gegenereerd kan worden. Dat maakt ook nieuwe verdienmodellen mogelijk, zoals ‘Growing as a Service’. Dit concept bestaat uit onder meer Unmanned growing (telen op afstand) en Digitaal handelen (waarbij producent en afnemer andersoortige afspraken maken over teelt en levering van tuinbouwproducten).

Sneller en uniformer oogsten
Een van de tuinbouwbedrijven waar moderne robots al actief zijn, is rozenkwekerij Porta Nova in Waddinxveen. Belangrijk in het RoboCrops-programma is om te laten zien wat er allemaal al beschikbaar is op het gebied van robots in de tuinbouw. Een heel mooi voorbeeld hiervan is de GearRover met oogstassistentie van Gearbox uit Maasdijk. De GearRover is een rijdende robot waarop een medewerker plaats kan nemen. Deze digitale oogstassistent bevat een camera die het bed met rozen in beeld brengt, en de software heeft geleerd te herkennen welke bloemen zich in welk groeistadium bevinden. Een gekleurde laser geeft vervolgens aan welke roos geknipt mag worden.

De oogstmedewerker weet dus precies welke steel geknipt moet worden. Daardoor is de oogst uniform én gaat het oogsten een stuk sneller. Bovendien krijgt de teler inzicht in het aantal rozen in de kas. Rozenkweker Leon Dukker: "Zelfs ervaren mensen die al jaren oogsten twijfelen soms. Dan lopen ze een paar meter door en komen dan toch weer terug naar die ene roos. De GearRover helpt ze met het nemen van beslissingen." Samen met Porta Nova, Berg Roses, Van Veen Gerbera en Colours of Nature werkt Gearbox aan de doorontwikkeling van de GearRover met Oogstassistentie voor zowel roos als gerbera: deze is te zien tijdens het RoboCrops event op 24 en 25 november

Bekijk hier een video van de GearRover


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...