Geen werknemers met beperking

24-10-2017    09:32   |    Nu.nl

De helft van de Nederlandse bedrijven wil de komende twee jaar geen (extra) mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst nemen. Slechts 11 procent is dit wel van plan. Twee derde van de organisaties voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen uit deze groep in dienst te nemen, zo blijkt vandaag uit een arbeidsmarktrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De reden dat bedrijven voorlopig geen mensen met een beperking in dienst nemen is dat er geen geschikte functies zijn (41 procent), geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27 procent), of er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12 procent). Daarnaast zijn werkgevers vaak niet bekend met regelingen voor de doelgroep, zo meldt Nu.nl

Regelingen
Eerder is afgesproken dat tot 2026 in totaal 125.000 banen speciaal voor gehandicapten worden ingericht: 25.000 bij de overheid en de overige 100.000 bij andere werkgevers. Deze kabinetsregeling is sinds 2015 van kracht.Uit het rapport blijkt dat regelingen om werk voor mensen met een beperking te stimuleren, zoals loonkostensubsidie of de zogeheten no-riskregeling bij ziekte, bij veel werkgevers nog onbekend zijn. Bij een vijfde van de bedrijven kunnen werknemers al wel zelf hun begin- en eindtijd bepalen. Circa zes op de tien bedrijven zijn voorstander van deeltijdwerk.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws