Veel gebeurd met aanbevelingen Roemer

Veel gebeurd met aanbevelingen Roemer

Internationale werknemers zijn een kwetsbare groep Eind 2020 is het rapport van de commissie Roemer ‘Geen tweederangsburgers’ uitgekomen. Dit rapport bevat een vijftigtal aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. De uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn een verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies, gemeenten en sociale partners samen.

Ook Glastuinbouw Nederland spant zich extra in en maakt dit concreet in het Masterplan Internationale Werknemers. De Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 van januari 2023 rapporteert over de voortgang op de landelijke uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Glastuinbouw Nederland licht op haar website een aantal belangrijke ontwikkelingen uit.

Verplichte certificering uitzendbureaus
Het wetsvoorstel zal op korte termijn aan de Raad van State voor advies worden aangeboden. Daarna wordt het bij de Tweede Kamer ingediend. Er wordt toegewerkt naar het zo vroeg mogelijk in werking treden van de certificeringsplicht. Het nieuwe stelsel bestaat echter uit een aantal onderdelen, die tijd vragen om ontwikkeld te worden. Denk aan een certificerende instelling en inspecterende instellingen. Samen met LTO Nederland denken en praten wij in deze werkgroepen mee. Vooruitlopend op de wet hebben wij de afspraak dat leden van Glastuinbouw Nederland uitsluitend werken met SNA gecertificeerde uitzendbureaus. Een verplichte certificering voor alle uitzendbureaus sluit aan op de door ons gewenste kwaliteit.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v