Tips gebruik recyclecheck

Tips gebruik recyclecheck

In de On the way to PlanetProof certificatieschema's zijn eisen opgenomen voor verpakkingen van producten. Eén van de eisen is het uitvoeren van een recyclecheck voor de gebruikte verpakkingen. In dit artikel wordt uitleg en tips gegeven voor het uitvoeren van de recyclecheck.

De certificatieschema’s On the way to PlanetProof Chain of Custody en Plantaardige producten zijn aangesloten bij de recyclechecks van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen over het materiaal van de verpakking en over verpakkingsonderdelen, die invloed hebben op de sortering en recycling. De vragen moeten steeds met ja of nee worden beantwoord. Het KIDV geeft bij elke vraag ook achtergrondinformatie over de verschillende aspecten van sortering en recycling. Aan het eind rolt het antwoord eruit: de verpakking is goed recyclebaar, of niet. In december is een nieuwe gebruiksvriendelijkere versie van de recyclecheck gepubliceerd.   

Plantenpotten
Er zijn recyclechecks voor kunststof, glas, papier en kartonnen verpakkingen. Plastic plantenpotten vallen ook onder de verpakkingseisen en kunnen meegenomen worden in de recyclecheck. In de afvalsector wordt nog een onderscheid gemaakt tussen potten die bedoeld zijn voor de gehele levensduur van de plant (deze potten worden niet als verpakking gezien) en potten die tijdelijk/niet voor de volledige levensduur van de plant bedoeld zijn (dit wordt als verpakking gezien).

Eén check voor meerdere verpakkingen
Volgens de verpakkingseisen moeten voor alle verpakkingen een recyclecheck worden uitgevoerd. Toch zijn er een aantal soorten verpakkingen te combineren in één check, zodat niet voor elke verpakking een aparte recyclecheck hoeft worden ingevuld.

  • Voor verpakkingen van dezelfde samenstelling, maar met bijvoorbeeld een andere afnemer op het etiket, kan één keer de recyclecheck worden uitgevoerd. Het gaat er daarbij om dat de sub-componenten (dop, deksel, etiket, sleeve) qua samenstelling hetzelfde zijn.
  • Voor verpakkingen van dezelfde samenstelling, maar in verschillende formaten (bijvoorbeeld 100, 250 en 500 gram verpakkingen) is er voor PET verpakkingen (vraag PET-1 in de recyclecheck) één onderdeel dat verschillend kan zijn. Namelijk voor PET verpakking tot 500 ml en groter dan 500 ml. Zolang er rekening gehouden wordt met deze opsplitsing kunnen kleinere en grotere verpakkingen van dezelfde samenstelling ook gecombineerd worden bij het invullen van de recyclecheck.


Wie vult de recyclecheck in?
De verpakkingseisen worden door de certificatie-instelling gecontroleerd bij de ketenschakel die het On the way to PlanetProof product verpakt. De recyclecheck kan worden ingevuld door de verpakker, maar ook door het bedrijf dat de verpakkingen levert of de afnemer die specifieke verpakkingsvoorschriften heeft (bijvoorbeeld huismerken waarvoor een producent specifieke verpakkingen moet toepassen). Zeker als een bepaalde verpakking door meerdere telers/producenten wordt gebruikt is het efficiënt om de recyclecheck door één iemand te laten invullen.

Korting op bijdrage afvalfonds
Producenten die meer dan 50.000 kilo per kalenderjaar aan verpakkingen op de Nederlandse markt brengen, betalen een bijdrage aan het afvalfonds. Als vormvaste kunststof verpakkingen goed recyclebaar zijn (dus conform de On the way to PlanetProof eis voor vormvaste kunststof verpakkingen), dan kan de verpakker korting krijgen op de bijdrage aan het afvalfonds.

Bron:

Deel artikel