Jacco Vooijs: 'Slimme innovatieve oplossingen'

Jacco Vooijs: 'Slimme innovatieve oplossingen'

Het NOS-Journaal opende 25 jaar geleden met de wateroverlast in Westland. De 75 deelnemers aan Rainlevelr - een samenwerkingsverband van Gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Delfland en telers - doen er alles aan om zo’n zelfde situatie als toen te voorkomen. Wegens het ‘jubileum’ interviewde Rainlevelr Jacco Vooijs, voorzitter regio Westland van Glastuinbouw Nederland.

Hoe zie je de rol van de sector in het kader van beperken van wateroverlast?
"Sowieso moet de sector voldoen aan de wetgeving m.b.t. het bergend vermogen per hectare verhard oppervlak. Maar we zien onze rol groter. Zeker in de huidige tijd waar grondoppervlakte schaars is, moet je slimme innovatieve oplossingen omarmen. Denk aan het bufferen van water in bassins via Rainlevelr. Dan kun je veel meer water per m² opslaan dan in een m² oppervlaktewater. Op deze manier kunnen we onze omgeving en onszelf een dienst bewijzen."
 
Er zijn nu 75 deelnemers en 10% van het areaal binnen Delfland aangesloten. Heb je suggesties om het animo voor Rainlevelr en het aansluittempo te vergroten?
"De mogelijkheid om ook bestaande bassins aan te sluiten is een belangrijke stap geweest om deelname te vergroten. We kunnen dit gezamenlijk - Glastuinbouw Nederland en Delfland - onder de aandacht brengen bij ondernemers door de voordelen die het voor alle partijen oplevert te benadrukken. De gebieden waar de nood het hoogst is, moet je gericht benaderen. Eigenlijk zoals we dat gedaan hebben met het verbeteren van de waterkwaliteit; laten zien wat er speelt en welke oplossing mogelijk is."
 
Hoe ziet de Kas van de Toekomst eruit?
"Dat zal ook afhangen van de ontwikkeling van het klimaat. Het streven is om al het regenwater op te vangen en te bufferen, deels in de ondergrond. Alleen bij extreme neerslag zal de hemelwaterafvoer het niet kunnen verwerken. De kas én de omgeving - bijvoorbeeld de greppel naast de kas voor afvoer van water uit overstortende kasgoten - moeten daarop voorbereid zijn. Bij de opzet van de kas is rekening gehouden met de eigen watervraag. Een eventueel teveel aan water kan geleverd worden aan een nabijgelegen bedrijf."

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikel