Wat is perfecte moment voor patentaanvraag?

Wat is perfecte moment voor patentaanvraag?

Je bent bezig met een innovatie en je bent ervan overtuigd dat het potentie heeft. Je wilt een octrooi aanvragen op een idee om er uiteindelijk geld mee te verdienen en/of de waarde van jouw bedrijf te verhogen. Maar het moment van het aanvragen van een patent (patent is het Engelse woord voor een octrooi) luistert nauw. Omdat EP&C Patent Attorneys hier vaak vragen over krijgt, heeft het bedrijf een paar aanknopingspunten op een rij gezet.

Wanneer is het te vroeg om een patent aan te vragen?
Als de technische uitwerking van de vinding nog fundamenteel kan veranderen, is het verstandig om nog even te wachten met het aanvragen van een patent. Of als het prototype nog niet goed werkt of de testresultaten zijn incompleet. De tekst van een ingediende aanvraag kun je namelijk niet zomaar veranderen.

Wanneer is het te laat om een patent aan te vragen?
Als je door blijft ontwikkelen tot de vinding helemaal perfect is, verstrijkt de tijd. In deze periode kunnen andere techneuten ook met een zelfde soort innovatie bezig zijn. Als zij eerder een aanvraag indienen dan jij, is jouw kans op een patent verkeken.

Leuk hoor, samenwerken…
Heb je al openlijk gesproken met investeerders of samenwerkingspartners? Oeps, te laat! Voordat je met andere partijen om tafel gaat, leg je jouw rechten vast met een octrooiaanvraag. Op deze manier ontstaan er geen onduidelijkheden over bij wie welke rechten liggen. Een geheimhoudingsverklaring kan ook soelaas bieden in deze fase, maar biedt minder bescherming dan een patent. Zonder een geheimhoudingsverklaring of octrooiaanvraag kunnen anderen proberen jouw idee te beschermen alsof het hun innovatie is. Zo wordt samenwerken een stuk minder leuk.

Vooral niet doen
Het aanvragen van een patent is ook verkeken als je gaat onderzoeken hoe jouw innovatie valt in de markt. Je presenteert dit bijvoorbeeld op een beurs of zet het op LinkedIn om de reacties te bekijken. Als je dit doet is jouw vinding namelijk niet meer nieuw en dit is juist een essentieel vereiste voor het verkrijgen van een patent. Het is publiekelijk bekend gemaakt en hierdoor vervallen jouw mogelijkheden op het alleenrecht van jouw idee.

Dus het perfecte moment is…
Het is duidelijk dat timing van het indienen van een octrooiaanvraag van cruciaal belang is voor een goede bescherming. Als de vinding voldoende uitgewerkt is, dan is de tijd rijp om in actie te komen en daadwerkelijk stappen te ondernemen.

Bekijken hier de ‘Checklist voor de aanvraag van een octrooi’

Bron: EPC

Deel artikel