Afbreken overleg zonder directe gevolgen tuinbouw

Afbreken overleg zonder directe gevolgen tuinbouw

Het besluit van LTO Nederland om te stoppen met het landbouwakkoord heeft geen directe gevolgen voor de glastuinbouwsector. Aan de sectortafel (glas)tuinbouw en sierteelt zijn goede gesprekken gevoerd met heldere doelstellingen om te werken aan een verdere verduurzaming van de plantaardige sectoren. Glastuinbouw Nederland wil daarom doorpakken met de partners aan deze tafel om tot afspraken te komen met name rondom het thema plantgezondheid.

Eerder sloten deze partijen al het Tuinbouwakkoord (2019) en het convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen de overheid en het bedrijfsleven in het kader van circulaire tuinbouw en de energietransitie.

Dialoog
De recente impactanalyse van WEcR toont aan dat de plannen van de EU om het versneld laten wegvallen van geïntegreerde gewasbeschermingsmiddelen grote gevolgen hebben voor de vergroening van de glastuinbouwsector. Hierdoor komt de Europese productie en de beschikbaarheid van voldoende gezond voedsel en bloemen en planten onder druk te staan. Onder meer op dit terrein hebben we aan onze sectortafel over werkbare oplossingen gesproken die zowel in het belang zijn voor natuurherstel als voor de economische positie van de sector. Glastuinbouw Nederland is van mening dat we juist door dialoog stappen kunnen zetten richting een gezonde en groene samenleving.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v