Wetsvoorstel halvering middelen afgezwakt

Wetsvoorstel halvering middelen afgezwakt

De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil de Verordening Duurzaam Gebruik Gewasbescherming (SUR) gronding afzwakken. Het doel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Europa te halveren moet worden teruggeschroefd naar minimaal 35 procent per lidstaat. De hoogte van deze doelen wordt afhankelijk van de mate waarin er alternatieven beschikbaar zijn. Daarnaast moeten lidstaten meer vrijheid krijgen in het vaststellen van gevoelige gebieden.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel wilde Europa aansturen in welke gebieden gewasbescherming wel of niet zou zijn toegestaan. Een duidelijk signaal aan de rest van het Parlement en de lidstaten.

Een brede coalitie van christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en conservatieven stemde op maandag 9 oktober in met verregaande versoepelingen van de Verordening Duurzaam Gebruik Gewasbescherming (SUR). Het Parlement heeft namelijk net als de EU-milieuministers terecht grote zorgen over de invloed van de voorgestelde SUR op de voedselsoevereiniteit en plantgezondheid in Europa. De landbouwcommissie besloot daarom om het oorspronkelijke doel, het halveren van het chemische en meer risicovolle gewasbeschermingsgebruik in de EU, terug te schroeven naar minimaal 35 procent per lidstaat. Daarbij wil de commissie de deadline van deze reductiedoelen met vijf jaar opschuiven naar 2035. Ook de referentieperiode ten opzichte waarvan de reductie in 2035 moet worden behaald werd teruggezet van 2015-2017 naar 2011-2013.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel