Geen ToBRFV na gebruik van tomatenzaad uit Peru

26-02-2020    11:19   |    AgriHolland/TuinbouwAlert

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) vastgesteld in een partij tomatenzaad. De partij kwam in beeld bij traceringsonderzoek van de NVWA na een ToBRFV-vondst bij een tomatenteler.

Via de plantenkweker die de tomatenplanten leverde, leidde het spoor naar het zaadbedrijf en de betreffende partij zaad die afkomstig is uit Peru. Enkele plantenkweekbedrijven gebruikten zaad van de verdachte partij. Deze zijn allen door de NVWA getest. Bij geen van deze bedrijven is een ToBRFV-besmetting geconstateerd.

Bij tests van de NVWA is de partij in kwestie positief bevonden. De partij was diverse malen door het zaadbedrijf zelf getest voordat dit op de markt is gebracht, met telkens negatieve uitkomsten. De NVWA nam naar aanleiding van de resultaten de voorgeschreven maatregelen. Het zaadbedrijf nam direct ook geëigende maatregelen, zoals een recall van alle verdachte batches van het uitgeleverde zaad. Het zaadbedrijf is in voortdurend overleg met de NVWA.

Franse autoriteiten hebben de eerste ToBRFV-vondst in Frankrijk bevestigd. Het betreft een bedrijf in de regio Brittannië. Traceringsonderzoek zou hebben geleid naar een Nederlandse zaadleverancier. Het is nog onduidelijk waar dit zaad oorspronkelijk vandaan komt.

Overleg over plant- en teeltafval
Vanuit diverse telers is de zorg geuit over de afvoer en verwerking van loof en substraat van getroffen bedrijven. Dit moet op een verantwoorde wijze gedaan worden, waarbij er geen risico’s zijn voor omliggende bedrijven. Daarnaast is het van belang dat de kosten niet onnodig hoog oplopen. Er is een verzoek aangevraagd voor een technisch overleg met de NVWA over afvalverwerking van plant- en teeltmateriaal. Ervaringen vanuit diverse telers wordt hierin meegenomen.

Met ingang van 23 februari geldt een tijdelijke vrijstelling voor het gebruik van Virkon S ter bestrijding van ToBRFV in de teelt van tomaat. De vrijstelling vervalt op 23 juni 2020 en geldt alleen als de verplichte gebruiksvoorschriften worden nageleefd. Die gebruiksvoorschriften zijn na te lezen in de publicatie van de Staatscourant, waar de vrijstelling is aangekondigd.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws