Waardering betrouwbare keurmerken neemt toe

Waardering betrouwbare keurmerken neemt toe

SMK (Stichting Milieukeur), de onafhankelijke organisatie voor duurzaamheidscriteria en certificatie, heeft vandaag het jaarverslag 2023 gepubliceerd. Hierin blikt SMK terug op een jaar met uitdagingen en ontwikkelingen. Het jaar stond in het teken van de strategie en de vraag hoe in te spelen op alle ontwikkelingen in het krachtenveld waarin SMK opereert. Dat waren onder andere het beoogde landbouwakkoord, de discussie over het verdienmodel in de landbouw en de noodzaak voor verdere verduurzaming van de verschillende sectoren waarin SMK actief is.

In 2023 heeft SMK kritisch gekeken naar haar strategie. Dit leerde SMK om zich actiever te profileren als neutrale, betrouwbare ontwikkelaar en beheerder van certificatiesystemen. Deze onafhankelijke positie is belangrijk voor de relaties met maatschappelijke organisaties en de overheid. SMK heeft deze partijen hard nodig om verdere stappen in verduurzaming te kunnen bepalen.   
Internationalisering
In vervolg op de strategie blijft SMK op zoek naar kansen voor internationalisering, onder andere via allianties met collega-keurmerken. Deze strategie biedt niet alleen kansen in de markt en het platform voor kennisontwikkeling, maar versterkt ook de positie van SMK in een Europese context. De retail toonde afgelopen jaar toewijding aan verduurzaming met het keurmerk On the way to PlanetProof. Lidl en Dirk van den Broek zijn in 2023 gecertificeerd naast de al gecertificeerde supermarkten, Jumbo en Aldi. Significante groei laat ook het EU Ecolabel zien: het aantal certificaathouders steeg met 11%. Met name bouwmarkten en drogisterijen tonen toenemende interesse in producten met dit keurmerk.

Resultaten
In het verslag wordt gerapporteerd over de belangrijkste resultaten van 2023: welke groei en soms krimp bij programma’s plaatsvond, hoeveel keurmerkhouders de programma’s tellen, en welk areaal het betreft. Hieruit blijkt dat de duurzaamheidsimpact wederom groter is geworden het afgelopen jaar dankzij de groei in aantal certificaathouders en het effect van de aanscherping van eisen in certificatieprogramma’s. Het doel is immers niet alleen meer certificaathouders te interesseren, maar ook het ambitieniveau van de eisen te verhogen. Criteria zijn bij SMK daarom voortdurend in ontwikkeling, omdat er behoefte, noodzaak en mogelijkheid bestaan om verdere stappen in verduurzaming te zetten.

Het volledige jaarverslag met resultaten, samenwerkingen en impact is hier te bekijken.

Bron:

Deel artikel