Verzoek tot handhaving zonneveld tuinbouwgebied

Verzoek tot handhaving zonneveld tuinbouwgebied

Glastuinbouw Nederland heeft bij de gemeente Venlo een handhavingsverzoek ingediend tegen een verhoogd zonneveld in een glastuinbouwgebied. Het zonneveld in Velden maakt gebruik van een vergunning voor glastuinbouw en is aangelegd op een kasconstructie; de kas wordt echter niet gebruikt voor glastuinbouw. Daarmee is het zonneveld in strijd met het bestemmingsplan.

Steeds vaker worden ondernemers benaderd om hun kasdek ter beschikking te stellen voor een ‘verhoogde zonneweide’, of om hun kas hiervoor te verkopen. Die groei komt onder meer doordat sinds 2023 het gebruik van landbouwgronden voor het plaatsen van zonnevelden aan banden is gelegd. Inmiddels is circa 100 hectare aan kassen in toekomstbestendige gebieden bedekt met zonnepanelen, aldus Glastuinbouw Nederland. In deze kassen is van enige vorm van bedrijfsmatige teelt van gewassen geen sprake.

Lees verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel